Av og til mister vi balansen. Av og til kjører vi oss fast i mønstre vi ikke kommer ut av. Noen ganger slår selve livet oss i bakken.

Vi mennesker trenger nære forhold og støttende relasjoner for å vokse, gro og trives. Våre nærmeste kan bidra til å gi oss en robust plattform hvor vi kan føle oss trygge og hente krefter selv om stormene blåser på andre områder i livet.

For de fleste av oss vil det imidlertid komme tider hvor vinden ryster plattformen og relasjonen til våre nærmeste også kan virke skjør og ustabil.

 

I tider hvor forholdet føles usikkert, eller kommunikasjonen med andre oppleves fastlåst, kan det være nyttig å snakke med en utenforstående for å komme videre.
 

 

 

   
   

   
 


post@veiledningstjenesten.no