Noen ganger opplever man å stå overfor vanskelige valg eller uløselige problemer knyttet til eget liv eller samliv. Gjennom samtaler får man hjelp til å sortere tanker og/eller lære teknikker for å finne veien videre.

Vi tilbyr samtaler til enkeltpersoner, par, familier og andre som står i relasjoner til hverandre..

Vi arbeider med
alle typer problemer, symptomer og livssituasjoner.

 

I par- og familiesamtaler er det ikke alltid nødvendig at alle møter samtidig. Noen ganger kan det være nyttig å møte familiemedlemmer eller parter hver for seg, eventuelt veksle på å ha felles- og individuelle samtaler.


Individuelle samtaler (60 minutter):     600 kroner.
Par- og familiesamtaler (60 minutter): 900 kroner.

   
   

    
 


post@veiledningstjenesten.no