Vi tilbyr veiledning av studenter som er i gang med videreutdanning eller mastergrad i familieterapi og systemisk praksis, eller tilsvarende utdanningsretninger. Veiledningen kan skje enkeltvis eller i grupper.
 
Vi er begge kliniske sosionomer og godkjente veiledere i FO og for familieterapistudenter på VID Diakonhjemmets Høgskole. Vi er opptatt av den systemiske familieterapitradisjonen, som vektlegger det relasjonelle aspektet mellom mennesker.
 
  Vi gir både prosess- og saksveiledning med utgangspunkt i den systemiske tilnærmingen. Veiledningen vil foregå på kveldstid og/eller i helger, i bolker på minst 3 timer (av 45 minutter) pr. gang.

Vi arrangerer veiledningshytteturertil Grebbestad i Sverige. Turene går over en helg, og inkluderer 15 timer veiledning, mat og overnatting for en gruppe på 4 til 6 studenter.


 

   
   

    
 


post@veiledningstjenesten.no